Bowenovy masáže

Provádíme psí Bowenovy masáže, neboť ani naši čtyřnozí miláčci nejsou ušetřeni všelijakých bolístek.

Masáž - kouzelná moc doteku

Každý z nás občas potřebuje zregenerovat své síly, obnovit vlastní rovnováhu a to je vhodná chvíle pro vychutnání kouzelné moci doteku. Už od pradávna se k uzdravování a utěšování nemocných používal dotek ať už jen přikládáním dlaní na postižené místo nebo ve formě masáží.
Dotek není pouze fyzickou záležitostí, ale je v něm také mnoho psychologie, je to vzájemné navázání vztahů dvou bytostí. Síla doteku je obrovská a vždy nás může překvapit, co vše je možné pouhým dotekem vyjádřit...
 

Bowenova technika - její působení a účinky
Je to jedna z nejúčinnějších metod, jak uvolnit bolestivé zatuhlé svaly, ulevit namoženým šlachám a zlepšit funkci vnitřních orgánů. Přestože byl zakladatel této metody Tom Bowen Australan, můžeme najít určitou spojitost s čínskou medicínou. Tato metoda vnímá tělo jako celek bez zaměření jen na problematické partie. Bolest má většinou příčinu na jiném místě, než kde ji cítíme. Tato speciální technika řeší svalové disbalance nebo nejrůznější blokády. Bowen zasahuje nejen do fyzických, ale také energetických vrstev organismu a uvolňuje stresové napětí. Ztišuje bolesti bederní páteře, upravuje vysoký nebo nízký krevní tlak, alergie, astma, ekzémy. Zlepšuje imunitu, funkci ledvin a potíže s dýcháním. Zklidňuje deprese, psychické potíže a potíže se stresem. Pomáhá zlepšovat poúrazové stavy a snižovat všechny typy bolestí.

 
 
 
 

Princip působení
Bowenovu techniku lze popsat jako jemný tlak a šetrnou manipulaci s měkkými tkáněmi. Skládá se z jednotlivých hmatů přes určené a přesně definované body těla, jež pomáhají stimulovat krevní a lymfatickou cirkulaci. Tím dochází k mírnému dráždění nervových zakončení a ke stimulaci energetických drah. Působením na určité body harmonizujeme a posilujeme konkrétní orgány umístěné na jednotlivých drahách tak, jak jsou vzájemně propojeny. Řetězovou reakcí tělo uvolňuje napětí a spouští očistný proces. Působením na svaly vyvoláme reakce i tím, že přecházíme přes akupunkturní body a tímto ovlivňujeme činnost orgánů a tělo se může uvolnit a nastolit rovnovážný stav harmonie.
Bowenova masáž je vhodná pro sportující i nesportující pejsky, s trvalými či náhlými problémy, kdy jim lze několika hmaty ulevit a zlepšit tak kvalitu jejich života.
 

Tom Bowen
1916-1982